يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی شیمی

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

-

13-15/30

یکشنبه

8-9/30

13-17/30

دوشنبه

8-12

13-14

سه شنبه

8-12

-

چهارشنبه

8-12

13-17/30

پنج شنبه

===

13-15