يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

 

گروه  مهندسی شیمی( کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری )

نام: محمود 

نام خانوادگی :سلیمی                                                                                                                                

تاریخ تولد : 1353                                                                                          

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

تلفن محل کار : 33412553

 

  تحصیلات

 • دکتری مهندسی شیمی،  سال 1390 ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • شغل: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 1379 تاکنون

سوابق اجرایی،  آموزشی، پژوهشی

الف - سوابق اجرائی

 • مسئول آزمایشگاههای مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مسئول نصب و راه اندازی آزمایشگاه کنترل فرایندهای شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مسئول نصب و راه اندازی آزمایشگاه نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر امور دانشجوئی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر گروه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی تبدیل انرژی  واحد علوم و تحقیقات مرکزی - اراک
 • معاون اموزشی واحد علوم و تحقیقات مرکزی - اراک
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

      عضویت در شوراها

 • عضو شورای آموزشی دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد اراک
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد اراک
 • عضو شورای امر به معروف  دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد اراک
 • رئیس شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات مرکزی- اراک
 • عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات مرکزی- اراک
 • عضو شورای فرهنگی  واحد علوم و تحقیقات مرکزی- اراک

 ب- سوابق آموزشی

- تدریس تعدادی از دروس مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی نساجی، شیمی کاربردی و صنایع شیمیایی (از سال 1379 تا کنون ) در مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری  از جمله :

انتقال حرارت پیشرفته، ریاضیات مهندسی پیشرفته، پدیده های انتقال پیشرفته، طراحی و شبیه سازی فرایند های صنایع نفت و گاز پیشرفته ، محاسبات عددی پیشرفته، فرآیندهای جداسازی غشایی ، مدلسازی و شبیه سازی پیشرفته ، مدیریت پروژه های نفت و گاز، سینتیک و طرح راکتورهای پلیمری، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ، ریاضیات مهندسی، طراحی راکتورهای شیمیایی، انتقال حرارت1 ، انتقال جرم ، مکانیک سیالات 1 ، اصول مهندسی شیمی ، موازنه انرژی و مواد ، شیمی صنعتی1 ، شیمی صنعتی 2، اصول محاسبات شیمی صنعتی، ترمودینامیک 1،  اصول عملیات واحد، محاسبات عددی ، آزمایشگاه انتقال حرارت  ، آزمایشگاه کنترل فرایندها ، آزمایشگاه عملیات واحد، آزمایشگاه نفت، سمینار کارشناسی ارشد، همچنین استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، تبدیل انرژی، شیمی کاربردی، پروژه کارشناسی مهندسی شیمی ، کارآموزی مهندسی شیمی

- آشنائی و کار با نرم افزارها

COMSOL Multi Physics, MATLAB , Hysis , Aspen Plus , Fluent , GAMBIT , Excell , Visio ,  Gauss View , Gaussian , Hyper Chem , Poly math , 

ج- سوابق پژوهشی ( عناوین طرح های پژوهشی انجام شده و در حال انجام، مقالات و تالیفات)

 مجری و همکار در طرح های پژوهشی:

 • جمع آوری اطلاعات فرایندی و سینتیکی فرایند تبدیل کاتالیستی و هیدروتریتینگ- پژوهشگاه صنعت نفت
 • جمع آوری اطلاعات فرایندی و سینتیکی فرایند هیدروکراکینگ- پژوهشگاه صنعت نفت
 • جمع آوری اطلاعات فرایندی و سینتیکی فرایند FCC - پژوهشگاه صنعت نفت
 • تهیه کامپوزیتهای چوب پلیمر  -  دانشگاه آزاد واحد اراک
 • تهیه فیلم های ضد گلوله پلیمری (در حال انجام)- دانشگاه آزاد واحد اراک
 • تثبیت فتوکاتالیست ZnO  بر روی زئولیت کلینوپتیلولیت و بررسی کارایی آندر حذف رنگ آزوی اسید یلو23 از محلول آبی - دانشگاه آزاد واحد اراک
 • مدلسازی و ساخت غشاء آلیاژی ABS و نانو ذرات برای جداسازی گازها (دی اکسید کربن و متان) - دانشگاه آزاد واحد اراک
 • مطالعه QSAR روی بازدارنده های  پذیرش هیستامین (H3)  از استفاده از ژنتیک الگوریتم- رگراسیون خطی چندگانه و حداقل مربعات جزئی - دانشگاه آزاد واحد فراهان
 • ساخت غشای پلی ایمید به روش تغییر فاز برای جداسازی آب و الکل در فرآیند تراوش تبخیری- دانشگاه آزاد واحد اراک
 • تولید غشاء الیاف توخالی از PE و بررسی عبوردهی O2   - دانشگاه آزاد واحد اراک
 • طراحی و ساخت روکش محافظ باتریهای آسیب دیده پست های شرکت برق منطقه ای باختر -  برق باختر
 • امکان سنجی افزایش ظرفیت واحد تقطیر پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) با اصلاح برج تقطیر و شرایط عملیاتی آن- پالایشگاه شازند
 • بهبود و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی واحد تصفیه گاز مایع مراکس پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با استفاده ازروش تاگوچی- پالایشگاه شازند
 • بررسی تاثیر تجهیزات وتاسیسات اداری (الکترونیکی و...) بر سلامت عمومی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای علوم وتحقیقات مرکزی و اراک
 • مدل سازی ریاضی و مطالعه پارامترهای فرآیند سوختن کک )احیاء کاتالیست ( بر روی راندمان واحد هیدروکراکر - پالایشگاه شازند
 • بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت پالایشگاه اراک

  کتابها

 • ریاضیات مهندسی – تحلیلی و عددی
 • اصول مهندسی شیمی
 • مهندسی واکنش ها و اصول اولیه طراحی راکتورهای شیمیایی

    مقالات

 •  شبیه سازی و بهینه سازی راکتور واحد بنزین پیرولیز پتروشیمی
 • مدلسازی و شبیه سازی عددی راکتورهای تبدیل کاتالیستی پالایشگاه تهران.
 • شبیه سازی و بررسی تاثیر خواص فیزیکی گاز و جاذب بر میزان جداسازی دی اکسید گوگرد از مخلوط هوا/دی اکسید کربن
 • شبیه سازی تاثیر شدت جریان گاز بر میزان جداسازی دی اکسید گوگرد از مخلوط هوا/دی اکسید کربن در تماس دهنده غشایی
 • ساخت و شبیه سازی غشاء کامپوزیتی پلی آمید نانو لوله کربنی به منظور جداسازی آب و اتانول به روش تراوش تبخیری
 • بررسی مدلهای سرعت در سمت پوسته تماس دهنده های غشایی الیاف توخالی به کمک CFD
 • بررسی تجربی و مدل سازی رهایش داروی انسولین از نانوکامپوزیت هیدروژل بر پایه ی متاکریل آمید- متاکریلیک اسید
 • بهینه سازی طرح تولید واحدهای پالایشگاه امام خمینی شازند و ارزیابی اقتصادی تغییرات میزان نفت خام بر روی فراوردهای نفتی
 • بررسی تجربی و مدل سازی رهایش داروی B12 از هیدروژل و نانوکامپوزیت هیدروژل برپایه پلی ان وینیل پیرولیدان (PVP) نفتی
 • مدلسازی ریاضی فرایند سوختن کک در راکتور هیدروکراکر پالایشگاه اراک و بررسی تاثیر مدلسازی انجام شده بر روی راندمان واحد
 • مدلسازی بر پایه سرعت واکنش جهت طراحی جاذب های گازی برای حذف CO2 و H2S با استفاده از حلال های ترکیبی
 • مدلسازی و شبیه سازی عددی مبدل حرارتی Vestas Aircoil A/S
 • بهینه سازی پارامترهای دما، ضخامت غشا ، زمان انجام فرایند در آب زدایی دی اتیلن گلیکول توسط غشا نانوکامپوزیتی پلی آمید در فرایند تراوش تبخیری
 • ساخت و ارزیابی غشای پلی ایمید برای جداسازی دی اتیلن گلیگول
 • بررسی تاثیر انتقال توده های شیمیایی از بسته بندی ها به درون و یا همراه با پنیرها
 • بررسی تاثیر استفاده از نانو فناوری در بسته بندی و نگهداری غذا و محصولات ارگانیک کشاورزی
 • سنتز نانوکامپوزیت هیدروژل بر پایه متاکریل آمید- متاکریلیک اسید در سیستم رهایش کنترل شده داروی انسولین
 • ساخت و ارزیابی غشای کامپوزیت سرامیکی حاوی نانوالومین جهت جداسازی گاز
 • ارزیابی و مقایسه اثر بازدارنده های ترمودینامیکی روی تشکیل هیدرات های گازی
 • بهینه سازی اقتصادی مبدل پوسته لوله ای بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
 • بهینه سازی طراحی مبدل پوسته لوله ای با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک و انبوه ذرات
 • مدل سازی سازی رهایش کنترل شده داروی انسولین از هیدروژل های نانوکامپوزیتی بر پایه متاکریلامید-متاکریلیک اسید با استفاده از نرم افزارکامسول
 • مدلسازی و شبیه سازی عددی فرآیند احتراق در توربین گاز
 • تحلیل عددی انتقال حرارت نانوسیال Al2O3 در لوله مدور با دمای ثابت دیواره
 • ارزیابی پارامترهای دما، دبی و غلظت اولیه خوراک بر میزان  جداسازی آب-اتیلن گلیکول توسط غشای کامپوزیتی پلی آمید نانوذره سیلیکا به روش تراوش تبخیری
 • افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت
 • ارزیابی اثر حلال بر خصوصیات جداسازی گازی در غشا نانوکامپوزیت پلی استایرن های ایمپکت
 •  ارزیابی اثر حلال بر خصوصیات جداسازی گازی در غشا نانوکامپوزیت پلی استایرن های ایمپکت/ نانوتیتانیوم
 •  شبیه سازی حذف یون کبالت از پساب های صنعتی با استفاده ازتماس دهنده ی غشایی فیبر توخالی
 •  شبیه سازی حذف یون نقره از پساب های صنعتی با استفاده ازتماس دهنده ی غشایی فیبر توخالی
 • شبیه سازی عددی جریان نانو سیالات غیر نیوتنی در مبدلهای گرمایی
 •  بازیافت انرژی فرآیند استون با استفاده از آنالیز انرژی
 •  کاربرد فناوری پینچ در بهینه سازی کوره ها و کاهش آلودگی هوا
 •  Residence Time Distribution and Viscosity for Polymers in Extrusion
 •  CO2 absorption in hollow fiber membrane contactors, Experimental and Simulation studies   
 •  Optimization and kinetic study of Photo-Fenton Process for Decolorization of Azeo Dye Acid Yellow 23 water by Using ZnO/Clinoptilolite as a Catalyst
 •  Photo-Fenton Process for Decolorization of Azeo Dye Acid Yellow 23 Aqueous Solution by Using ZnO/Clinoptilolite: Optimization and kinetic study
 •  Modeling and Preparation of ABS Blend Membrane and Nanoparticles for Separation of CO2 and CH4
 •  Prediction of antileukemia activity of berbamine derivatives by genetic algorithm–multiple linear regression
 •  Modeling and Simulation of Dense Gas Extraction in Membrane Contactors
 •  CFD-modeling of effects of draft tubes on operating condition in spouted beds
 •  CFD simulation of the hydrodynamics in an internal air-lift reactor with two different configurations
 •  Modeling and Numerical Simulation of Catalytic Reforming Reactors
 •  A quantitative structure–activity relationship study on histamine receptor antagonists using the genetic algorithm–multi-parameter linear regression method
 •  3dimensional hydrodynamic analysis of concentric draft tube airlift reactors with different tube diameters.
 •  Three Dimensional Simulation of the Effect of Draft Tube on Minimum Fluidization Velocity in a Spouted Bed
 •  Simulation of water removal water / ethanol using pervaporation method by dense polyamide membrane
 •  A quantitative structure–activity relationship study of tetrabutylphosphonium bromide analogs as muscarinic acetylcholine receptors agonists
 •  Preparation of polyimide membrane by phase inversion method for dehydration of alcohol by pervaporation
 • The Prediction of the Speed of Sound in Hydrocarbon Liquids and gases: The peng-Rabinson Equation of State Versus SAFT-BACK

   دوره ها و کارگاه های آموزشی        

 • علم و دین
 • آداب تعلیم و تربیت در اسلام
 • اخلاق مدیریت
 • استرس، مقابله و پیشگیری
 • مدیریت استراتژیک
 • آموزش مدیران گروهها
 • بصیرت افزایی اساتید
 • آئین نگارش و مکاتبات
 • جنگ نرم (اهداف و راهبرد ها)
 • فرصت های پژوهشی و فعالیت های فرهنگی
 • آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان
 • تجاری سازی تحقیقات
 • معرفی دستگاه طیف سنج  XRF
 • آموزش وبلاگ نویسی
 • کار با نرم افزار spss
 • آمار مقدماتی
 • آشنایی باگیاهان دارویی و گیاه درمانی

     تشویق ها – جوایز – تقدیر ها           

 • مدیر گروه برتر در ارایه مشاوره به دانشجویان در ستاد امربه معروف و نهی از منکر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اراک  در سال 1392
 • پژوهشگر برتر در تالیف کتاب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اراک  - سال 1393
 • پژوهشگر برتر در تالیف کتاب- دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی - سال 1393
 • استاد نمونه فرهنگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - سال 1394