يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: جواد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر

تلفن محل کار : 33412558

 

سوابق آموزشی

 

 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالاتت ISI (WOS) :58

تعداد مقالات : 6 ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :3

: - تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 5

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :170

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی :47

 

سوابق اجرایی