سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی کامپیوتر

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

-

-

یکشنبه

-

-

دوشنبه

9-13

-

سه شنبه

9-13

13-16

چهارشنبه

9-13

پنج شنبه

9-13

-