جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

                                 گروه مهندسی کامپیوتر

نام: سید مرتضی

نام خانوادگی :موسوی

مرتبه علمی:مربی

محل کار: دانشکده فنی و مهندسی گروه  کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن محل کار : 33412556

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار –سخت افزار و فناوری اطلاعات 18 سال

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر نرم افزار و معماری کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری 6 سال

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات ISI (WOS): 2

تعداد مقالات ISI-Listed: -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 4

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3

 تعداد ثبت اختراع: 1

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 3

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 6

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 12

 سوابق اجرایی:

مدیر گروه کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار  و فناوری اطلاعات به مدت 14 سال

 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مدیر گروه
 ساعت حضور در هفته