يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی برق – الکترونیک

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

8-12

13/30-15

یکشنبه

8-12

13/30-15

دوشنبه

8-12

13/30-15

سه شنبه

8-12

13/30-15

چهارشنبه

8-12

پنج شنبه