يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

 

گروه تحصیلا ت تکمیلی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

نام و نام خانوادگی:  پیمان یوسفی

تاریخ تولد: 1346   

محل کار : دانشکده فنی و مهندسی گروه ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید

تلفن محل کار : 33412564

آدرس پست الکترونیک:p1967y@gmail .com       

 

سوابق تحصیلی

دوره کارشناسی:

 دانشگاه محل تحصیل: آزاد اسلامی واحد اراک                          

 سال فارغ التحصیلی: 1370 معدل : 15/68                    

دوره  کارشناسی ارشد:

دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد تهران جنوب                 

سال فارغ التحصیلی: 1373معدل : 15     

عنوان پایان نامه: صوت و ارتعاش حاصل از ضربه بر صفحات دایره ای ایزوتروپ.

دوره دکتری:

دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   سال فارغ التحصیلی: 1391       معدل : 17/56

عنوان پایان نامه: پاسخ دینامیکی ورق کامپوزیت دایره‌ای و بیضوی در برخورد با یک کره فلزی صلب با استفاده از معادلات برخورد هرتز.

 

Affiliation: Mechanical Engineering Department, Arak Branch, Islamic Azad University (IAU), Arak, Iran.

سوابق آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 1377 تا کنون، با مرتبه علمی استادیار، پایه 16.

راهنمایی پروژه‌های کارشناسی ارشد بیش از 5 مورد.

مشاور پروژه‌های کارشناسی ارشد بیش از 25 مورد.

راهنمایی پروژه‌های کارشناسی بیش از 30 مورد.

 فهرست مقالات :

1) P. Yousefi, M.H. Kargarnovin, S.H. Hosseini-Hashemi, "Free Vibration of Generally Laminated Plates With Various Shapes", Polymer Composites, 445-454, 2011. (ISI)

2) P. Yousefi, Sh. Hosseini-Hashemi, M.H. Kargarnovin, "Force Vibration of Laminated Plates With Various Shapes Subjected to Low-Velocity Impact" Journal of Materials Science Research, Vol. 1, No. 3, 106-116, 2012.

3) P. Yousefi, J. E. Jam," A New Simple Approach Analysis for Free Vibration of Laminated Plates" The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application.

4) R. Jafari, P. Yousefi, Sh. Hosseini-Hashemi, " Vibration Optimization of Skew Composite Plates Using the Rayleigh-Ritz & Response Surface Methods" International Conference on Smart Technologies for Mechanical Engineering, STME-2013.

5) M. Alinaghian- Jouzdani, P. Yousefi, M. M. Najafizadeh, M. Moomkesh " Effect of Non-Homogeneity Parameter on tha Buckling of Annular Sector Plates" Indian J. Sci. Res, Vol. 1, No. 2, 87-93, 2014.

6) R. Jafari, P. Yousefi, Sh. Hosseini-Hashemi, "Stacking Sequence Optimization Of Laminated Composite Plates For Free Vibration Using Generic Algorithm And Neural Networks" International Conference on Advances In Mechanical Engineering Istanbul 2015 - ICAME'15.

 

1-  پیمان یوسفی، علیرضا نظام آبادی، حسین وروانی فراهانی، " تحلیل ارتعاش آزاد ورق دایروی چندلایه کامپوزیت با اضافه کردن جرم متمرکز به صفحه" اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات.

2- محمد مهدی کشاورزی، پیمان یوسفی، " بررسی تاثیر خواص الیاف مختلف بر کمانش ورق کامپوزیتی لایه ای" همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، مهرماه 1391.

3- محمد مهدی کشاورزی، پیمان یوسفی، " بررسی تاثیر درصد حجمی الیاف بر نیروی کمانش ورق کامپوزیتی لایه ای" همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، مهرماه 1391.

4- مهرداد علینقیان جوزدانی، پیمان یوسفی، محمد مهدی نجفی زاده، محسن موم کش، " بررسی اثر پارامتر نا همگنی بر گمانش قطاع ورق حلقوی" کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، اسفندماه 1392.

5- مهرداد علینقیان جوزدانی، پیمان یوسفی، محمد مهدی نجفی زاده، محسن موم کش، " تحلیل مربعات دیفرانسیلی اثر شرایط مرزی بر گمانش قطاع ورق حلقوی" کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، اسفندماه 1392.

6- فرید کوشکی جهرمی، پیمان یوسفی، محمد مهدی نجفی زاده "تحلیل کمانش پوسته های مخروطی لایه ای تقویت شده با حلقه با استفاده از روش ریتز" اولین همایش ملی مکانیک کاربردی، مهر 1392.