يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشدمکانیک-ساخت وتولید

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

 

عصر

شنبه

-

 

-

یکشنبه

-

-

دوشنبه

9/30-13

-

سه شنبه

9-10/30

-

چهارشنبه

9-10/30

14/30-15/30

پنج شنبه

-  

14/30-17/30