سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

ساعت حضور مدیر گروه کارشناسی مهندسی  برق الکترونیک

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

-

-

یکشنبه

8/30-12

-

دوشنبه

8/30-12

-

سه شنبه

8/30-12

-

چهارشنبه

8/30-12

-

پنج شنبه

-

-