سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی مهندسی مکانیک

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

9-12/30

-

یکشنبه

10/30-12/30

-

دوشنبه

9-12/30

-

سه شنبه

9-12/30

-

چهارشنبه

9-12/30

-

پنج شنبه - -