يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی مکانیک

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

8-12

 

یکشنبه

8-12

 

دوشنبه

8-12

 

سه شنبه

8-12

 

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه