جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

Text Box:

                                 گروه مهندسی مکانیک

نام: سید علیرضا

نام خانوادگی :مهاجرانی

مرتبه علمی:مربی

محل کار: دانشکده فنی و مهندسی گروه  کارشناسی مهندسی مکانیک

تلفن محل کار :33412555

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی مکانیک طراحی جامدات 14 سال

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک طراحی جامدات2 سال

دکتری: مهندسی مکانیک طراحی جامدات-

 

سوابق پژوهشی: 

تعداد مقالات ISI (WOS): 2

تعداد مقالات ISI-Listed: -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 2

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 1

 تعداد ثبت اختراع: 7

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: -

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 12

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 1

 

سوابق اجرایی:

مدیرآموزش دانشکده های فنی و مهندسی(مکانیک-نساجی-الکترونیک) – مدیرگروه مهندسی مکانیک

عضویت در کمیته تخصصی بازنگری در سرفصل رشته ساخت و تولید(مقطع کاردانی)