يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی  مهندسی معماری

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

-

-

یکشنبه

9-12

13-15

دوشنبه

9/30-12

13-14

سه شنبه

-

-

چهارشنبه

9/30-12

13-15

پنج شنبه

 

-