سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت
گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی نساجی
 
نام و نام خانوادگی : دکتر عمادالدین هزاوه ای
رشته تحصیلی : مهندسی نساجی واحد علوم و تحقیقات 
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : استادیار
تلفن محل کار : 33412570
 

 

 

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

مهندسی نساجی

تکنولوژی نساجی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

اراک

ایران

1374

مهندسی نساجی

تکنولوژی نساجی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران جنوب

ایران

1380

مهندسی نساجی

تکنولوژی نساجی

دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تهران

ایران

1386

 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی پرز آلودگی نخهای پنبه ای رینگ در مخلوط های مختلف پنبه

کارشناسی ارشد

 

 

بررسی و مدلسازی چروک (winkle) پارچه های فاستونی تحت کرنشهای پیچشی

دکترا

 

 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو هیات علمی

علوم الیاف- تکنیک و تجزیه فنی بافت- تکنیک بافت پارچه- تجزیه فنی بافت- فیزیک الیاف پیشرفته- تجزیه و تحلیل داده ها در نساجی- تکنولوژی نساجی- فیزیک نساجی- روش تحقیق- کاربرد کامپیوتر در نساجی- اصول طراحی ماشینهای بافندگی

1380

تاکنون

 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه

1392

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

1388

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیر گروه کارشناسی نساجی

1386

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی مهندسی

1390

1392

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیرکل آموزش

1387

1388

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو شورای آموزشی

1387

1388

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ریاست کارگزینی هیات علمی

1378

1379

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیر آموزشی دانشکده فنی

1387

1388

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دبیر کمیته بورس

1387

1388

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دبیر کمیته منتخب واحد اراک وابسته به هیات ممیزه

1388

1389

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو شورای انتشارات

1392

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه

1392

تاکنون

 

سایر عناوین شغلی

مشاور شورای فرهنگی دانشکده فنی مهندسی

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی

عنوان مقاله

نام نشریه

ناشر

شماره نشریه

تاریخ

بررسی و مدلسازی رفتار جهندگی پارچه های فاستونی با استفاده از طرح عاملی چند متغیره (MFD)

علوم و تکنولوژی نساجی

 

سال سوم – شماره چهارم –بهار و تابستان 87

1387

A New Approach for Wrinkle Recovery Evaluation of Worsted Fabrics Using Fuzzy Systems

Journal of Sciences

 

جلد18-شماره2/70-زمستان 1387

1387

بررسی اثر ضد میکروبی منسوجات پزشکی بوسیله نانو نقره

علوم و تکنولوژی نساجی

 

جلد4-شماره1-پاییز و زمستان 87

1387

بررسی اثر نانو تیتانیوم دی اکسید بر رویرفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی

علوم و تکنولوژی نساجی

 

جلد5-شماره1-پاییز و زمستان 88

1388

Wrinkle Force and Wrinkle Recovery of Worsted Fabrics: A Novel Approach

علوم و تکنولوژی نساجی

 

جلد5-شماره2-بهار و زمستان 89

1389

بررسی رفتار افت تنش پارچه های فاستونی تکمیل نشده تحت کرنش های پیچشی ثابت

فناوری نساجی

 

جلد6-شماره1-پاییز و زمستان 89

1389

بررسی تاثیر ساختمان پارچه بر روی رفتار برشی پارچه های تاری پودی

فناوری نساجی

 

جلد6-شماره2-بهار و تابستان 90

1390

تاثیر کامپوزیت (نانو نقره و نانو سلیکون) برروی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های پنبه ای

مجله علوم پایه

 

1390

1390

A New Test Method to Characterize Torsional Behavior of Woven Fabrics

امیر کبیر

 

سال نوزدهم – شماره 68 – بهار و تابستان 87

1387

مقالات چاپ شده درنشریات خارجی

date

country

Publisher title

Paper title

2012

Poland

Materials Science-Poland

(ISI)

Morphological Thermal and Mechanical properties of Nanostructured Materials Based on Polypropylene/Poly (Trimethylene Terephthalate)Blended Fibers and Organoclay

2012

Poland

Fibres & Textiles in Eastern Europe

(ISI)

Study of BTCA and Nano-Tio2 Efeect on Wrinkle Force and Recovery of Cotton/Polyester Blended F abric

2013

Poland

Fibres & Textiles in Eastern Europe

(ISI)

Investigation and Modeling of Stress Relaxation on Cylindrical Shell Woven Fabrics: Effect of Experimental Speed

2014

Austria

Wulfenia Journal

(ISI)

Shear modules of cotton/polyester blended fabrics:A unique Approach

2014

France

The European Physical Journal Applied Physics

(ISI)

Efeect of dyeing on antibacterial efficiency of silver coated cotton fabrics

 

 

2014

India

Biochemistry an Indian Journal

(ISI)

Surface modification of polypropylene nonwoven fabrics by low temperature plasma followed by chitosan grafting

2014

Poland

AUTEX Research Journal

(ISI)

Effect ofdyeing on wrinkle properties of cotton cross-linked by butane tetracarboxylic acid (BTCA)in presence of titanium dioxide(Tio2) nanoparticles

2015

England

Journal of Experimental Nanoscience

(ISI)

Influence of plasma treatment on CNT absorption of cotton fabric and its electrical conductivity and antibacterial activity

2009

 

InternationalJournal of Clothing Science and Technology

(ISI)

Investigation into Wrinkle Behavior of Woven Fabrics in a Cylindrical form by Measuring their Tangential Force

2011

 

InternationalJournal of Clothing Science and Technology

(ISI)

A New Electro-Mechanical Technique for Measurement of Stress relaxation of Polyester Blended Fabric with Constant Torsional Strain

 

 

مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

The Effect of Structural Parameters on Force of Wrinkle in Woven Fabrics

E.Hezavehi

M.S.Sedaghat

P.Zolgharnein

H.Yahya

 

The1st International and the7th

National Iranian Textile Engineering Conference

2009

رشت