يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

 ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی مهندسی  عمران

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

9/30-12/30

-

یکشنبه

9/30-12/30

-

دوشنبه

8/30-12/30

16-18

سه شنبه

8/30-12/30

-

چهارشنبه

-

-

پنج شنبه

8/30-11