سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

گروه کارشناسی مهندسی  عمران

نام: مجید

نام خانوادگی: جمشیدی

سال تولد: 1356

محل کار: دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران

تلفن همراه: 33412573

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

مهندسی عمران

خاک و پی

مربی

آزاد

اراک

ایران

1380

 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

اصلاح و تثبیت خاک کویر می

کارشناسی ارشد

دکتر جسمانی

دکتر وفاییان

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه ازاد اراک

مدرس

مکانیک خاک آزمایشگاه خاک آزمایشگاه بتن مقررات ملی تحقیقات محلی ایستایی

1380

اکنون

اموزشکده فنی و حرفه ای سما

مدرس

ازمایشگاه خاک بتن و مصالح

1379

اکنون

دانشگاه ازاد آشتیان

مدرس

نقشه کشی اجرایی متره

1379

1381


 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدیر پژوهش مجتمع

دانشگاه ازاد اراک

16/9/1382

1/6/1383

مدیر گروه عمران

دانشکده فنی

1/6/1383

21/11/1387

مدیر گروه عمران

دانشکده فنی

8/8/1392

اکنون

 

سایر عناوین شغلی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی