سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی عمران

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

8-13

13-17

یکشنبه

-

-

دوشنبه

-

13-15

سه شنبه

-

چهارشنبه

-

-

پنج شنبه

8-13

13-17