يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

 

ساعات حضور مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

8/30-14

 

یکشنبه

8/30-14

 

دوشنبه

8/30-14

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

8-14

14-18

پنج شنبه

8-14

14-17