جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

سایت گروه کامپیوتر با داشتن 4 کارگاه آموزشی در راستای مباحث تخصصی گروه کامپیوتر از جمله آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری و آزمایشگاه سیستم عامل و آزمایشگاه پایگاه داده‌ها و کارگاه پروژه‌های تخصصی گروه کامپیوتر درنظر گرفته شده و حاوی 23 دستگاه کامپیوتر است.

همچنین سایت تخصصی گروه کامپیوتر حاوی شبکه محلی مجزا بوده و کلیه دستگاه‌های در سایت با یکدیگر در ارتباط بوده و کلیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان در آن ارائه شده است و دانشجویان می‌توانند از این نرم‌افزارها به‌صورت رایگان استفاده نمایند.

کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه کامپیوتر قابلیت برگزاری دوره‌های تخصصی کامپیوتر در زمینه‌های مختلف از جمله دوره کاربری اینترنت، دوره سخت‌افزار، دوره برنامه‌نویسی visual basic، دوره برنامه‌نویسی Delphi، دوره Asp، دوره PhP، دوره Network و دوره ccna و غیره را دارد.