جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

اسامی رشته های  آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

نام مدیر گروه

1

مهندسی عمران

مهندس جمشیدی

2

مهندسی شیمی

دکتر حسنی جوشقانی

3

مهندسی صنایع

دکتر سلیمانی

4

مهندسی مکانیک

دکتر مهاجرانی

5

مهندسی معماری

دکتر خانمحمدی

6

مهندسی کامپیوتر

مهندس خراطی

7

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندس خراطی

8

مهندسی نساجی

دکتر هزاوه ای

9

طراحی دوخت

دکتر هزاوه ای

10

طراحی پارچه

دکتر هزاوه ای

11

مهندسی برق

مهندس حسین آبادی

12

مهندسی اجرایی عمران

مهندس جمشیدی

مقطع کارشناسی ارشد

1

برنامه ریزی شهری

دکتر صالحی

2

مهندسی معماری

دکترصالحی

3

 مهندسی برق – الکترونیک

دکتر توکلی

4

مهندسی برق – قدرت

دکتر سالمی

5

مهندسی شیمی – صنایع گاز

دکتر سلیمی

6

مهندسی عمران (آب ، خاک ، سازه )

دکتر میرحسینی

7

مهندسی صنایع

دکتر احسانی فر

8

مهندسی عمران- مدیریت ساخت  

دکتر عباسیان جهرمی

9

مهندسی کامپیوتر

دکتر اکبری

10

مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

دکتر نجفی زاده

11

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

دکتر یوسفی

12

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دکتر جعفری مهر آبادی

13

مهندسی نساجی

دکتر هزاوه ای

مقطع دکتری

1

مهندسی برق – الکترونیک

دکتر توکلی

2

مهندسی برق – مخابرات

دکتر توکلی

3

مهندسی برق – قدرت

دکتر سالمی

4

مهندسی کامپیوتر

دکتر اکبری ترکستانی

5

مهندسی مکانیک

دکتر نجفی زاده

6

مهندسی عمران (آب ، خاک ، سازه )

دکتر میرحسینی

7

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دکتر عباسیان جهرمی

8

مهندسی معماری

دکتر صالحی

9

مهندسی شیمی

دکتر سلیمی