يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

 

پروپوزالهای تصویب شده در تاریخ 94/9/23

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

استاد راهنما

استاد مشاور

1

علیرضا خدا بخشی

فربد ستوده

-

2

محمد ساغری

مریم رضی

-

3

محمد یزدی

لیلا فلاح عراقی

فربد ستوده

4

محمد مهدی فردوسی

مزدک عبادی

علی اصغر قدیمی

5

محمد مرادی

حسن فشکی فراهانی

-

6

مجید بابایی نیک

مسعود دوستی

محمد باقرتوکلی

7

امین الهیاری

"

"

8

کیوان احمدی

"

شهروز اسدی

9

نسترن آسنجرانی فراهانی

بهروز حیدری

-

10

حمید دوستانی

محمد باقر توکلی

-

11

علی حبیبی خلق

"

-

12

میلاد سبحانی عراقی

"

-

13

حسین احمدی

"

-

14

میثم هاشمی

"

-

15

زهرا فریدن اصفهانی

مجتبی لطفی زاد

-

 

پروپوزال های شورای پژوهشی رشته عمران

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 

استاد راهنما

 

استاد مشاور

 

1

 

پرهام ربانی

 

سید حمید لاجوردی

 

یونس دقیق

 

2

 

مرتضی حاجی آبادی

 

سید عمادالدین هزاوه ای

 

مجید جمشیدی

3

امیر حمزه حاصلی

 

محسن نجارچی

سیدعمادالدین هزاوه ای

 

4

فرید انوری

اصغر لادریان

    ____

 

5

 

مرتضی احدی ایرانی

 

حسن ذوقی

 

     ____

    

 

6

 

میلاد دهقانی

 

 

اکبر یاری وند

 

     ____

 

7

 

شهرام حیدری

 

اکبر یاری وند

 

فریدون امیدی نسب

 

8

 

هادی صالحی عارف

 

حمیدرضا عباسیان جهرمی

 

     ____

 

9

 

محمد جعفری

 

اکبر یاری وند

 

     ____

 

10

 

سعید صالحی نظام آباد

 

حمیدرضا عباسیان جهرمی

 

     ____

 

11

 

امیر جواد عابدی

 

مصطفی یوسفی راد

 

سید مجید علوی

 

12

 

امین شهاوند

 

محسن نجارچی

 

سیدعمادالدین هزاوه ای

 

13

 

مجتبی داوطلب علیائی

 

محسن نجارچی

 

محمدرضا بصیری

 

14

 

محسن شاهسون

 

عماد روغنیان

 

     ____

 

15

 

بابک ارشادی  مورخ

 

فریدون امیدی نسب

 

     ____

 

16

 

علیرضا حعفری ندرآبادی

 

سید حمید لاجوردی

 

     ____

 

17

 

حسام عابدی

 

بهروز حلیمی

 

     ____

 

18

 

کیواندخت حمزه لو

 

بهروز حلیمی

 

     ____

 

19

 

مهرداد غضنفری

 

سعید جعفری مهرآبادی

 

سید علیرضا مهاجرانی

 

20

 

رضا شکریان پور

 

مسلم امیری

 

     ____

 

21

 

پژمان عبدالحسینی روزبهانی

 

حسن شرفی

 

     ____

 

22

 

رضا باقری

 

محسن نجارچی

 

محمدرضا بصیری

 

23

 

سیامک راهیمی گلسفید

 

مرتضی احمدی

 

رئوف هادنی

 

24

 

محمد خوانساری نژاد

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

علی حسنی جوشقانی

 

25

 

اشکان نحوی

 

محسن نجارچی

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

26

 

امین خادمی

 

محسن نجارچی

 

    _____

 

27

 

سپیده احمدی

 

رضا مستوری

 

محمدعلی بداغی فرد

 

28

 

محسن قادری

 

حمیدرضا عباسیان جهرمی

 

      ____

 

29

 

حسین پیرحیاتی

 

مرتضی جیریایی شراهی

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

30

 

سروش صفاخواه

سید مهدی زهرایی

علی خیرالدین

 

دکتر حسین رحامی

 

31

 

امیررضا برنا

 

بهروز حلیمی

 

     ____

 

32

 

محسن جعفری

 

محسن نجارچی

 

محمدرضا بصیری

 

33

 

کورش نیازی

 

محسن نجارچی

 

محمدرضا بصیری

 

34

 

هادی قیصری

 

یاسر میرباقری

 

علی پروری

 

35

 

احمد لطافتی

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

     ____

 

36

 

محمدرضا عارفی

 

محمد آریا منش

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

37

سینا مختار

سید حمید لاجوردی

مصطفی یوسفی راد

 

سید محمد میرحسینی هزاوه

 

 

پروپوزالهای شورای پژوهشی رشته  فرآوری و انتقال گاز

 

 

استاد مشاور

 

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

ردیف

سید شهریار میرحکیمی

محمود سلیمی

یونس بختیاری

 

1

علی حسنی جوشقانی

حسین مظاهری

عباس حیدرزاده

 

2

محمود سلیمی

سید شهریار میرحکیمی

روح ا.. احمدی

 

3

صادق مرادی

محمود سلیمی

ایمان عظیمی

 

4

حسین مظاهری

حسن هوشی

رمضان قیلانی پور

 

5

 

 

 

پروپوزالهای شورای پژوهشی رشته کامپیوتر

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

استاد راهنما

استاد مشاور

1

محمد صادق فضلی

 

عباس کریمی

حمیدرضا مهاجرانی

2

سیدجواد میرمحمدی

 

جواد اکبری ترکستانی

-

3

محسن معاون جولا

 

عباس کریمی

جواد اکبری ترکستانی

4

سید مهدی صیفی وند

 

جواد اکبری ترکستانی

-

5

محمد رضا جودکی

 

مهدی فرتاش

-

6

کبری حیدری

 

جواد اکبری ترکستانی

-

7

پیمان قائد رحمتی

 

پیمان بیات

-

8

مهدی حاتم زاده

 

سیدمرتضی موسوی

مهدی فرتاش

9

فرشته محمدی

 

سارا نظری

"

10

مریم دشستانی

بابک اسدی

پروانه منصوری

11

شهرزاد مشیدی

 

عمادالدین هزاوه ئی

جواد اکبری ترکستانی

12

آتنا جعفری سنجانی

 

پروانه منصوری

بابک اسدی

13

مجید احمدیان

 

مهدی فرتاش

-

14

سیدرضا نبوی

 

سیدمرتضی موسوی

-

15

رقیه بیرانوند

 

عباس کریمی

بابک اسدی

16

مریم حسنی

 

سارا نظری

-

17

حمید کنجور

 

جواد اکبری ترکستانی

-

 

 

پروپزال های رشته معماری و شهرسازی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

1

بهروز الماسی حشیانی

 

وحدانه فولادی

-

2

نیلوفر مکفی تواندشتی

 

وحدانه فولادی

-

3

سارا سلیمانی

 

مرجان خان محمدی

-

4

شیرین ابراهیمی

 

مرجان خان محمدی

-

5

شهزاد گودرزی دهریزی

 

حمیدرضا جودکی

مرجان خان محمدی

6

رضوان حسن بیک

 

مرجان خان محمدی

-

7

محمد شهرجردی

 

حسن سجادزاده

-

8

سپیده ناصری

 

مرجان خان محمدی

-

9

نگار رضایی

 

مرجان خان محمدی

-

 

پروپزالهای شورای پژوهشی رشته صنایع

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

استاد راهنما

استاد مشاور

1

امیر کریمی

 

محسن سلیمانی

محمد احسانی فر

2

معصومه شکری

 

عباس  شیخان

پیمان  غفاری

3

ابراهیم هاشمی

 

سیدعمادالدین هزاوه ئی

محمد احسانی فر

4

احسان مقصودی

 

عادل آذر

محمد احسانی فر

5

احمد قربانی

 

سیدعمادالدین هزاوه ئی

محمد احسانی فر

6

سحر  یوسفی

 

سیدعمادالدین هزاوه ئی

محمد احسانی فر

7

عرفان  امینی

 

سیدمهدی طیبی

عباس  شیخان

8

مهدی جعفری انجدانی

 

ایرج نوری

حبیب الله جوانمرد

9

عباس منصوری

 

رضا آقاخانی

حسین خدادادی