سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

 سایت دانشکده فنی و مهندسی

 این دانشکده مجهز به 2 سایت در بخش خواهران و برادران  واقع  در مجتمع امیر کبیر ساختمان دانشکده فنی و مهندسی  شماره یک طبقه اول است .

شایان ذکر است تمامی کامپیوتر های این سایت مجهز به اینترنت وایرلس  می باشد .