سه شنبه 29 بهمن 1398
 انتخاب وب سایت

تالار شهید چمران دانشکده فنی و مهندسی

تالار  دانشکده واقع در مجتمع امیر کبیر ساختمان  شماره یک فنی و مهندسی طبقه سوم می باشد .

گنجایش سالن 180نفر