جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت
نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصيلي مرتبه عنوان گروه آموزشی
 1   رضا   آقاخانی   مهندسی صنایع   مربی   کارشناسی مهندسی صنایع 
 2   محمد   احسانی فر   lمهندسی صنایع   استادیار   ارشد مهندسی صنایع 
 3   جواد   اکبری ترکستانی   مهندسی کامپیوتر   دانشیار   ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 
 4   نفیسه   اوسطی عراقی   مهندسی کامپیوتر   مربی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 5   تیمور   ایزدی   مهندسی کامپیوتر   مربی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 6   محمد رضا   بصیری   مهندسی نساجی   استادیار   ارشد مهندسی نساجی 
 7   ساره   بهشتی   مهندسی کامپیوتر   مربی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 8   حسین   پارسا مهر   مهندسی نساجی   مربی   ارشد مهندسی نساجی 
 9   مجید   تاجداری   مهندسی شیمی   استادیار   ارشد مهندسی شیمی 
 10   مهدی   تاجداری   مهندسی مکانیک   استاد   ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات 
 11   سارا   تقی پور   مهندسی کامپیوتر   مربی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 12   محمد صادق   توسلی   مهندسی عمران   مربی   کارشناسی مهندسی عمران 
 13   محمدباقر   توکلی   مهندسی برق - الکترونیک   استادیار   ارشد مهندسی برق الکترونیک 
 14   سعید   جعفری مهر آبادی   مهندسی مکانیک   استادیار   ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات 
 15   مجید   جمشیدی   مهندسی عمران   مربی   کارشناسی مهندسی عمران 
 16   علیرضا   حبیبی   مهندسی عمران   مربی   کارشناسی مهندسی عمران 
 17   اشکان   حری   مهندسی برق - الکترونیک   مربی   کارشناسی مهندسی برق 
 18   علی   حسنی جوشقانی   مهندسی شیمی   مربی   کارشناسی مهندسی شیمی 
 19   عباس   حسین آبادی   مهندسی برق - الکترونیک   مربی   کارشناسی مهندسی برق 
 20   حمیدرضا   حسینی   مهندسی برق - الکترونیک   مربی   کارشناسی مهندسی برق 
1 2 3 4